Välkommen till Offentliga Rummet, 1-3 juni 2015 i Visby

Mötesplatsen för inspiration och tankeutbyte om hur digitalisering kan bidra till en modern och samverkande offentlig sektor.

Konferensen äger rum på Wisby Strand Congress & Event.

Aktuellt

Se fler

  • Porträttfoto på Anders Ekholm 2015-03-27

    Anders Ekholm tar oss 20 år fram i tiden

    Anders Ekholm, forskare och vice vd på Institutet för framtidsstudier, har bland annat skrivit rapporten High tech och empati.
  • 2015-03-25

    Årets program har tagit form

    Mer än 70% av alla seminarier och plenara föreläsningar är nu satta. Det heliga talet är sju eftersom de sju temaspåren är uppdelade i sju seminariepass.