Offentliga Rummet 2019

Offentliga Rummet arrangeras i Västerås 10-12 juni 2019.

Aktuellt

  • Tre huvudspår på Offentliga Rummet 2019 Inför 2019 kommer fokus ligga på att skapa det mest konkreta Offentliga Rummet någonsin. En konkret åtgärd är att spåren kommer bantas från sju till tre spår.
  • Vill du arrangera en nätverks- och studiedag? OR 2019 inleds med en nätverks- och studiedag där deltagare ges möjlighet att gå på djupet i utvalda frågor och ämnen. Vill ni arrangera en nätverks- och studieträff?
  • Västerås kommunvapen Kom med förslag Planeringen inför Offentliga Rummet 2019 är i full gång och vi söker nu förslag till seminarier, workshops och aktiviteter. Skicka in ditt förslag senast 7 januari.
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet