Offenlitga Rummet 2014

Karlstad, KCCC 20-22 maj 2014

Bild på KCCC

Offentliga Rummet – en konferens om verksamhetsutveckling

Välkommen till Gotland och Visby 1-3 juni

Offentliga Rummet samlar verksamhetsansvariga, strateger, utvecklare, projektledare, informations- och kommunikationsansvariga,
IT-chefer och verksamhetsutvecklare inom offentlig sektor.

Konferensen belyser både nationella strategiska frågor och exempel på hur statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner tillsammans kan skapa förutsättningar för privatpersoner och företagare att få en enklare vardag i mötet med det offentliga.

Läs mer om Offentliga Rummet.

Nyheter


Facebook
Twitter
RSS

Arrangörer

SKL:s logotyp
Vinnova
Karlstads kommun

I samverkan med

E-delegationen
Landstinget i Värmland
Länsstyrelsen Värmlands län
Region Värmland

Mediapartner

Dagens Samhälle