Välkommen till Offentliga Rummet, 1-3 juni 2015 i Visby

Mötesplatsen för inspiration och tankeutbyte om hur digitalisering kan bidra till en modern och samverkande offentlig sektor.

Konferensen äger rum på Wisby Strand Congress & Event.

Aktuellt

Se fler