Gemensamt pass

Välkomna till Offentliga Rummet 2018! Moderator Beata Wickbom och årets värdar hälsar välkommen till konferensen, vi får höra om vad vi kan göra tillsammans för en smartare välfärd och Leadership in complex systems - att fatta rätt beslut i en komplex värld. 

Beata Wickbom

Beata Wickbom, moderator på Offentliga Rummet 2018

Årets moderator, Beata Wickbom, är föreläsare och expert inom digitalisering, innovation och digital kommunikation.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle