Publicerad: 2 juni 2015

Vinnare av årets Guldlänk är...

Maria Gill och Mats Rundkvist, Välfärdsteknologi Västerås stad!

Guldlänken 2015 har gått till Mats Rundkvist och Maria Gill, Västerås stad för deras framgångsrika arbete inom välfärdsteknologi.

Juryns motivering var: För att ha tagit rollen som modig förebild och visat hur en av de viktigaste samhällssektorerna kan finna innovativa vägar för verksamhetsförnyelse utses Maria Gill och Mats Rundkvist, Västerås stad till vinnare av Guldlänken 2015! Priset delades ut av statsrådet Mehmet Kaplan, biträdd av Per Mosseby, Sveriges Kommuner och Landsting, och Ann-Mari Fineman, VINNOVA, på konferensen Offentliga Rummet i Visby under tisdagen.

Begreppet välfärdsteknologi sprider sig just nu snabbt. Det har mycket av sina rötter i Västerås stad, inkluderar många aktörer, men främst är det just dessa två personer, Mats Rundkvist och Maria Gill, som sedan ca åtta år stått i förgrunden för en mycket modig och bred insats som adresserar stora utmaningar inom vård och omsorg. Som begreppet antyder finns här delar som handlar om hur ny teknologi kan användas för att möta dessa utmaningar, men här finns en bred palett av olika samverkande kompetensområden som t ex organisation, juridik, säkerhet, kommunikation och naturligtvis metodfrågor för kärnprofessionerna inom vård och omsorg. Helt centralt är en aktiv brukarmedverkan, främst från den prioriterade målgrupp äldre med behov inom vård och omsorg. Inom denna utveckling utmanas också improduktiva skiljelinjer mellan den kommunala omsorgen och landstingens vård. Utöver samarbeten mellan kommuner och landsting inkluderas många andra aktörer från privat näringsliv, FoU-miljöer etc. Juryn har särskilt uppmärksammat de dessa modiga initiativ fått stora spridningseffekter. Det finns knappast någon del av Sverige som inte redan anammat begreppet och vad det står för. Vi kan också se en europeisk och internationell effekt. Det finns också redan gott om exempel på konkreta insatser som i verkligheten drivs förändring inom olika delområden.

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har i år särskilt fokuserat mod i förändring. Efter en process med öppna nomineringar tog juryn fram tolv semifinalister. Efter ytterligare behandling utsågs tre finalister som samtliga presenterade sig under konferensen. Utöver vinnaren var det Ersättningskollen där Försäkringskassan och försäkringsbolagen samverkat i utvecklingen av en användarvänlig digital tjänst som ger människor en uppfattning om sitt totala försäkringsskydd om man skulle råka ut för en olycka eller bli sjuk samt Experio Lab, Landstinget i Värmland, som framgångsrikt arbetar med utvecklingen av ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation.

Guldlänken arrangeras av Sveriges kommuner och landsting och VINNOVA i nära samverkan med E-delegationen och Offentliga Rummet. Guldlänken premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige.

För ytterligare information: Projektledare Anders Larsson, e-post: anders.larsson@calaha.se, telefon: 070-572 58 32.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!