Offentliga Rummet 2019

Offentliga Rummet arrangeras i Västerås 10-12 juni 2019.

Aktuellt

Medverkande

  • Jenny Birkestad
    Jenny Birkestad Chef avdelningen för Digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle