Information Offentliga Rummet

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

Offentliga Rummet ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med digital verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Du kan till exempel vara verksamhetsansvarig, strateg, utvecklare, projektledare, kommunikationsansvarig, it-ansvarig, jurist eller verksamhetsarkitekt.

På konferensen belyser vi nationella strategiska frågor och visar exempel på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränserna för att skapa förutsättningar för en smartare välfärd. Det presenteras även konkreta exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Offentliga Rummet 2019 arrangeras i Västerås den 10-12 juni Aros Congress Center.

10 juni 11.30-16.00. Nätverksträffar med möten, workshops och studiebesök. 16.30-20.00 inleds konferensen med inspirationsföreläsningar och mingel i monterutställningen. Välkomna är både nätverksdeltagare och konferensdeltagare.

11 juni 9.30-17.00. Konferensdag med gemensamma sessioner, parallella seminarier, diskussioner och möten i monterutställning. Middag på kvällen.

12 juni 8.30-14.00. Konferensdag med gemensamma sessioner, seminarier, workshops och andra interaktiva aktiviteter. Dagen avslutas med lunch.

Anmälan öppnar i början av mars.

Hitta hit

Aros Congress Center
Besöksadress: Munkgatan 7, Västerås
https://www.acc.se/