Följ Offentliga Rummet på Facebook

Logotype facebook

På vår Facebooksida Offentliga Rummet kan du följa vad som händer på Offentliga Rummet 2019.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle