Guldlänken

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete. Priset delas ut på konferensen Offentliga Rummet.

Kommuner, regioner och myndigheter står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar för framtidens välfärd. Här är digitaliseringen en viktig möjliggörare för verksamhetsutveckling.

Utmärkelsen Guldlänken premierar organisationer, projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering. Det kan till exempel handla om nya sätt att utföra offentlig verksamhet, bidrag till policyförändringar, ökad inkludering av invånare och företag eller att producera service och tjänster tillsammans med andra aktörer. Det kan också handla om smart kompetensutveckling inom digitalisering, förändringsledning och innovativt ledarskap. Syftet med utmärkelsen är att inspirera till förändringsarbete, stimulera mod och öka spridningen av smarta lösningar till fler aktörer.

Priset delas ut i samarbete mellan SKR, Vinnova och Regeringskansliet. En jury med representanter från SKR, Vinnova, Regeringskansliet, näringsliv och akademi bedömer de inkomna förslagen.

I år sker inget öppet nomineringsförfarande utan samarbetsorganisationerna nominerar och bedömer förslagen. Vinnaren annonseras på Live-On-Demand-sändningen den 21 augusti och priset delas ut av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.