Tidigare vinnare av Guldlänken

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards premierar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen i offentlig verksamhet. Priset har delats ut sedan 1999.

2019

Projektet ÖdiS, Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen. Ödis är en del av programmet Smart Stad som drivs av Stockholm Stad i samverkan med StorSthlm och dess 26 medlemskommuner. Projektet finansieras delvis även av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

2018

Göteborgs Stad, med mobilappen för anmälan av enkelt avhjälpta hinder.

2017

Trelleborgs kommun för att radikalt förändrat arbetet med försörjningsstöd.

2016

Mikael Wiklund, Ådalsskolan i Kramfors, för Modersmål på entreprenad.

2015

Mats Rundkvist och Maria Gill, Västerås stad för deras framgångsrika arbete inom välfärdsteknologi.

2014

Joakim Jardenberg, framgångsrika förändringsprocesser i en digital kontext.

2013

Skellefteå kommun, Mitt Skellefteå.

Sundsvall kommun, CommunityBase - Sundsvalls kommun i samarbete med Nordic Peak.

2012

Trafiklab -- initiativ för öppen trafikdata

Trafiklab är ett omfattande samverkansprojekt som inkluderar merparten av aktörerna inom svensk kollektivtrafik: Samtrafiken, SL och Viktoriainstitutet.

2011

Malmö Stad med soctanter på nätet.

2010

Miljöförvaltningen i Stockholms Stad för sin innovativa e-tjänst för att få tillstånd att borra efter bergvärme.

2009

Fornsök, en e-tjänst som utvecklats av Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket och Statens maritima museer.

2008

Umeå Fritid och Pliktverket.

2007

SAM Internet från Jordbruksverket.

2006

Skatteverket med tjänsten Inkomstdeklaration på Internet.

2005

Vetenskapsrådet och Min Pension.

2004

Nutek med Företagarguiden.

Stockholms Läns Landsting med Mina Vårdkontakter

Tullverket med Småföretagarpaketet

2003

I kategorin Demokrati vann Region Skåne med webbplatsen Politik & påverkan.

I kategorin Service vann Konsumentverket med sin webbplats.

2002

I kategorin Demokrati: Norrmalms Stadsdelsnämnd inom Stockholms Stad har med sin webbplats gett invånarna i stadsdelen utökade möjligheter att bli aktiva i den närdemokratiska processen.

I kategorin Service vann Infomedica, Sveriges enda public servicetjänst för hälsa på nätet.

Hedersomnämnande, Handikappombudsmannen,deras webbplats www.ho.se är utformad med en rad olika hjälpmedel och inställningsmöjligheter som utnyttjar Internet-tekniken väl. 

2001

I kategorin Demokrati vann Jämtlands Läns Landsting, Politiskt forum

I kategorin Service vann Riksskatteverket, RSV, självbetjäning via internet.

2000

Vinnare I kategorin demokrati var Luftfartsverket, NyFlygplats.net, skapat en helt ny typ av forum för en avancerad demokratisk dialog med medborgarna.

Vinnare i kategorin Service är PRV, har med hjälp av Internet reformerat och utvecklat sitt tjänsteutbud till medborgare och företag på ett mycket föredömligt sätt.

1999

AMS använder väl utvecklade IT-lösningar som bas och låter andra metoder till exempel den personliga servicen bli komplement som stärker upp när det behövs.