Program Offentliga Rummet 2.0

Programmet innehåller både föreläsningar som är gemensamma för alla, och fyra pass (två på förmiddagen, och två på eftermiddagen), där du väljer ett av fyra spår.

Seminarierna i de fyra spåren genomförs parallellt. Välj det spår som intresserar dig mest. Om du har tecknat ett årsabonnemang, så finns möjligheten att fördjupa dig i de andra spåren efteråt, när det passar dig.

Sändningen sker från SKR Studio. Det finns möjlighet för dig som deltagare att ge inspel, reflektioner och ställa frågor genom chattfunktionen.

De frågor som inte får utrymme i sändningen besvaras så långt det är möjligt i tjänsten i efterhand.

fredag 21 augusti