Program Offentliga Rummet 2.0

Sändningen sker från SKR Studio. Det finns möjlighet för dig som deltagare att ge inspel, reflektioner och ställa frågor genom chattfunktionen.

De frågor som inte får utrymme i sändningen besvaras så långt det är möjligt i tjänsten i efterhand.

fredag 21 augusti