C - IT-drift och molntjänster – nuläge

Presentation av utredning och dialog kring behov

Lotta Nordström

Lotta Nordström

tf chef för avdelningen för för digitalisering, SKR.

Till presentation

Tina J Nilsson

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Huvudsekreterare i It-driftsutredningen

Till presentation