C - Målbild och avslutning

Målbild för ett säkert och effektivt informationsutbyte - Nils Fjelkegård

Panelsamtal - Samverkan är ett måste. Hur får vi hela kedjan att hänga ihop? - Nils Fjelkegård, Viktoria Hagelstedt, Lotta Nordström, Nils Mossberg, Elsa Deckner

Nils Fjelkegård

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Kansliråd Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet

Till presentation

Viktoria Hagelstedt

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Leveransledare för Samordna digital utveckling på DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Till presentation

Lotta Nordström

Lotta Nordström

tf chef för avdelningen för för digitalisering, SKR.

Till presentation

Nils Mossberg

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Arkivarie Energimyndigheten

Till presentation

Elsa Deckner

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud, Energimyndigheten

Till presentation