B - Samverkan för bättre utväxling

Samverkan för bättre utväxling - Kraften i beställarnätverk

Klara Diskay

Klara Diskay

Senior upphandlingskonsult på Affärsconcept

Till presentation

Marta Nannskog

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Projektledare på SKR

Till presentation