D - Introduktion till workshop

Introduktion till workshop som inleds med en förinspelad föreläsning (15 min) med Patrick Eckemo, DIGG, om användandet av smart teknik i offentlig sektor.

Petra Dalunde

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Head of Partnership på Stockholm AI

Till presentation

Patrick Eckemo

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Senior adviser på DIGG

Till presentation