B - Öppna affärsmodeller - för partnerskap i öppna system

Öppna affärsmodeller - för partnerskap i öppna system

Hillar Loor

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Ansvarig för branschorganisationen Open Source Sweden

Till presentation