C - Informationshantering

Kunskapsplikten, informationsstyrning för ledare – Caspar Almalander

Att styra informationen hos Energimyndigheten - införande av Ledningssystem för verksamhetsinformation och informationssäkerhet samt byte av ärendehanteringssystem - Nils Mossberg och Elsa Deckner

Caspar Almalander

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Strateg, avdelningen för digitalisering, SKR

Till presentation

Nils Mossberg

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Arkivarie Energimyndigheten

Till presentation

Elsa Deckner

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud, Energimyndigheten

Till presentation