D - En bättre värld med smart teknik?

Workshop om smart teknik.

Markus Lingman

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

MD, PhD, sjukhusledningen, strateg, överläkare på Region Halland

Till presentation

Erik Krantz

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

tf enhetschef för automation och digitalisering på Tillväxtverket

Till presentation